Domov Svatý Jan
 
 

Domov Svatý Jan je poskytovatelem sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým  uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.

 
 

Služby jsou určeny dospělým osobám s mentálním postižením a dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 
  Domov Svatý Jan poskytuje tyto sociální služby:
 
    domov pro osoby se zdravotním postižením

  registr poskytovatelů   

    odlehčovací služby
    podpora samostatného bydlení
 
 
  Usilujeme o zkvalitnění našich služeb, zapojili jsme se proto do projektu Transformace sociálních služeb - více zde.
 
 
 

hledáme dobrovolníky - více informací naleznete v části "Volná místa"

 

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.