uskutečněné akce v roce 2005
 
  leden    
  6.1. tříkrálová diskotéka  
  24.1. návštěva divadelního představení Šeherezáda v příbramském divadle  
  27.1. výroba keramiky a diskotéka s přáteli ze SPMP Příbram  
 
  únor    
  3.2. návštěva divadelního představení Vodník z Botiče v KDJS Sedlčany  
  3.2. maškarní rej - návštěva přátel z Nalžovic  
  5.2. maškarní průvod v obci Svatý Jan  
  8.2. masopustní úterý se sdružením Našlo se v Sedlčanech  
  9.2. společná výroba keramiky s dětmi z waldorfské třídy Sluníčko  
  22.2. maškarní odpoledne s přáteli ze SPMP Příbram  
  24.2.  instalace výstavy v MěK Sedlčany a večer slavnostní vernisáž - projekt Lukášek  
 
  březen    
  5.3. 3. ples Domova Svatý Jan více ke III. plesu ÚSP Svatý Jan ...  
  16.3. Svátky jara - prodejní výstava prací uživatelů na Krajském úřadě Středočeského kraje  
  21.3. Matějská pouť Praha  
 
  duben    
  1.4. Noc s Andersenem v MěK Sedlčany  
  12.4. návštěva programu TV Nova - "Chceme žít s Vámi" v Praze  
  18.4. návštěva divadelního představení Limonádový Joe v KDJS Sedlčany  
  19.4. diskotéka s přáteli ze SPMP Příbram  
  30.4. čarodějnice - posezení u ohně, opékání více k akci čarodějnice ...  
 
  květen    
  2.5. návštěva chráněného bydlení Proutek - Plasná  
  5.5. návštěva koncertu Marimba Junior Club v KDJS Sedlčany  
  12.5. návštěva Mariánské štoly (Hornické muzeum v Příbrami) více k akci návštěva Mariánské štoly v Příbrami ...  
  13.5. společný pochod s přáteli z Nalžovic  
  17.5. výlet do Průhonic u Prahy  
  17.5. beseda o II. sv. válce v MěK Sedlčany  
  19.5. výlet do středověké vesnice Ostrá u Lysé nad Labem více k akci návštěva středověké vesnice ...  
  25.5. účast na sportovních hrách na Živohošti sportovní hry Živohošť  
  29.5. autokros Sedlčany (kotlina) závody aut na kotlině ...  
 
  červen    
  2.6. sportovní hry - téma PRAVĚK sportovní hry - téma
    PRAVĚK  
  9.6. sportovní hry v Nalžovicích sportovní hry v Nalžovicích
       
  10.6. Handicap party v Sedlčanech Handicap party v Sedlčanech  
  22.6. návštěva vojenského muzea v Lešanech u Benešova vojenské muzeum Lešany u Benešova ...  
  30.6. slavnostní zakončení školního roku slavnostní zakončení školního roku  
 
  červenec    
  1.7. opékání klobás - posezení na zahradě  
  13.7. výlet na Zrůbek  
  19.7. výlet lodí do Solenic výlet lodí do Solenic  
  21.7. setkání s přáteli ze SPMP Příbram na Zrůbku  
  26.7. výlet do Berouna výlet do Berouna   
       
 
  srpen    
  2.-5.8. stanování v Hrachově  
  18.8. výlet do Lán u Prahy výlet do Lán u Prahy  
  28.8. závody sportovních aut na kotlině v Sedlčanech závody sportovních aut na sedlčanské kotlině   
 
  září    
    rekreace v Chlumu u Třeboně rekreace v Chlumu u Třeboně  
  27.9. Sluníčkový den Sluníčkový den  
 
  říjen    
  5.10. výlet do Kladna a okolí rekreace v Chlumu u Třeboně  
  17.10. podzimní Svatováclavská pouť Sluníčkový den  
  25.10. ples ústavů soc. péče v Kutné Hoře Sluníčkový den  
  27.10. návštěva přátel ze SPMP Příbram Sluníčkový den  
 
  listopad    
    taneční kurzy v Sedlčanech a Příbrami taneční kurzy  
  3.11. návštěva divadelního představení Čert a Káča v Sedlčanech  
  22.11. "mikulášské představení" spolku Prokop v Příbrami mikulášské představení  
  28.11. výlet do Sedlce-Prčice a návštěva uživatelů z PŠI Sedlec-Prčice  
 
  prosinec    
  1.12. "hejtmanské vánoce"  
  2.12. Den otevřených dveří v Domově Svatý Jan  
  5.12. Mikulášská besídka  
  6.12. country odpoledne s přáteli ze SPMP Příbram  
  8.12. návštěva vánoční výstavy v Městském muzeu Sedlčany  
  8.12. návštěva Armády spásy u nás  
  12.12. předvánoční posezení s přáteli z Nalžovic  
  13.12. návštěva vánočního koncertu ZUŠ Sedlčany  
  14.12. předvánoční návštěva přátel z příbramského SPMP předvánoční návštěva SPMP Příbram  
  18.12. vánoční setkání u nás vánoční besídka 
    pro rodiče a přátele  
  19.12. předvánoční posezení v hostinci U Kolářů v Hrachově posezení v hostinci U Kolářů v Hrachově  
  22.12. návštěva koncertu žáků LŠU - vystoupení M.Horvátha předvánoční koncert LŠU  
    Vánoce a příchod nového roku Vánoce a příchod nového roku  
       
 
zpět
 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100