29.11.2019

vánoční výstavy

Podobně jako v minulých letech využíváme příležitost představit výrobky vzniklé v našich dílnách prostřednictvím vánočních výstav. Zatím jsme se stihli zúčastnit výstavy v Praze, kterou každoročně pořádají poskytovatelé sociálních služeb spolu se Středočeským krajem na půdě krajského úřadu, a výstavy otevřené v budově úřadu městyse Vysoký Chlumec.  

Naše vánoční dílka si můžete prohlédnout na Vysokém Chlumci až do 1. prosince. Další možností, jak se seznámit s naší prací, bude Adventní den otevřených dveří na Krajském úřadě Středočeského kraje, který se bude konat 14. prosince.

 

 


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.