11.11.2021

pokyny pro návštěvy od 15. listopadu 2021

 

Návštěvy musí během pobytu v Domově používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem. Výjimku z tohoto požadavku mají děti, které doposud nezahájily povinnou školní docházku (tyto děti nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest) a dále děti do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 

Návštěvu lze umožnit pouze za předpokladu, že navštěvující osoba nejeví viditelné známky respiračního onemocnění a zároveň tato osoba prokáže, že splňuje jednu z následujících podmínek:

 

  • předložení negativního výsledku COVID PCR testu starého maximálně 72 hodin
  • předložení negativního výsledku COVID antigenního testu starého maximálně 24 hodin
  • předložení potvrzení o prodělaném COVIDu v posledních 180 dnech
  • předložení certifikátu o ukončeném očkování na COVID starého minimálně 14 dní.

 

schválila:  Ing. Marie Zámostná, ředitelka Domova Svatý Jan

 


6.10.2021

Podzimní ples pro osoby se zdravotním pos­tižením v Kolíně

 

V úterý 5. října uspořádal Domov Na Hrádku v Městském společenském domě v Kolíně XVIII. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením - děkujeme tímto za pozvání!

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.