15.5.2019
připravujeme se na pouť

 

 Během víkendu 18. a 19. května proběhne ve Svatém Janu tradiční pouť. Už se nemůžeme dočkat, proto jsme si čekání zpříjemnili uspořádáním dalšího z tématických dnů. V úterý 15. května jsme společně zdobili perníčky, pekli koláče a tvořili pro radost nejrůznější dílka s motivem poutě. Abychom si den pořádně užili, pozvali jsme na odpoledne p. Němečka, který nám zajistil hudební doprovod akce.

 

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.