29.11.2017

Květinový candrbál v Čenkově

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Českému zahrádkářskému svazu Jince, který dne 24.11.2017 v Čenkově uspořádal taneční zábavu tzv.“Květinový candrbál“, za poskytnutí finančního daru 18112 Kč získaných prostřednictvím dražby dortu a sbírky. Děkujeme tedy ještě jednou za štědrou podporu i prima zábavu!


23.11.2017

rekreace na Šumavě

Ve dnech 13. až 20.listopadu jsme zakončili sérii letošních dovolených pobytem na Šumavě. Tentokrát jsme vyrazili do Nových Hutí, kde jsme přivítali blížící se zimu.


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100