21.5.2020

návštěvy v Domově Svatý Jan jsou od 25. května 2020 opět povoleny

V souvislosti s Plánem rozvolňování opatření v sociálních službách jsou od pondělí 25. května 2020 v Domově Svatý Jan opět povoleny návštěvy.
Navštěvující osoby budou muset dodržovat zvláštní režimové a hygienické požadavky, proto prosíme, aby se nejprve předem informovaly v pracovní dny od 8 do 14:30 hodin na telefonním čísle 318 862 389. 

 Děkujeme za pochopení.


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.