7.10.2020

podzimní tvoření v Domově

V úterý jsme se v Domově celé dopoledne věnovali podzimnímu tvoření. Postupně tak vznikly nejrůznější doplňky k výzdobě Domova a také jsme si upekli výborné koláče.

 

 


1.10.2020

virtuální návštěva Domova Svatý Jan

Také v tomto roce pořádá v rámci tzv. Týdne sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR celostátní Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.
Z pochopitelných důvodů nemohou Dny otevřených dveří probíhat "běžným" způsobem, připravili jsme si proto pro Vás speciální virtuální návštěvu Domova Svatý Jan, kterou si můžete prohlédnout do 11. října prostřednictvím odkazu, který je níže.

 

pro virtuální návštěvu klikněte zde:

 


23.9.2020

omezení návštěv v Domově Svatý Jan

V souvislosti s nařízením Krajské hygienické Středočeského kraje se sídlem v Praze č.6/2020 se omezuje od 23. září 2020 (včetně) přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě. Návštěvy v Domově Svatý Jan jsou tak nadále možné pouze u uživatelů s omezenou svéprávností.
Navštěvující osoby budou muset dodržovat zvláštní režimové a hygienické požadavky, proto prosíme, aby se nejprve předem informovaly v pracovní dny od 8 do 14:30 hodin na telefonním čísle 318 862 389. 

 Děkujeme za pochopení.


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.