Hlavní budova

 

Hlavní budova je dvoupodlažní, v přízemí se nachází jídelna a kuchyně. V prvním a druhém patře je celkem 14 pokojů (jedno až třílůžkových), společenské místnosti, terasa, kuchyňka, koupelny a sociální zařízení. V půdním prostoru je uživatelům k dispozici místnost pro rehabilitaci - tělocvična a tzv. zážitková místnost inspirovaná konceptem snoezelen. Na tuto budovu stavebně navazují další části jako např. dílny pro ergoterapii, keramiku a tkalcovská dílna.

Přístup do všech částí budovy i interiér je bezbariérový (výtah do všech podlaží, vchod s nájezdem pro invalidní vozíky). Žádné dveře nejsou uzamčené, uživatelé se tak samozřejmě mohou volně pohybovat v rámci celého areálu Domova Svatý Jan.

Ubytování v těchto částech Domova Svatý Jan je určeno pro uživatele, kteří potřebují vyšší stupeň podpory v základních oblastech života - jako je např. sebeobsluha, osobní hygiena, péče o šaty, příprava a konzumace jídel, údržba a úklid svého pokoje, pomoc při naplňování společenských potřeb, vhodné učení a zaměstnávání, zajištění zdravotní péče a pocitu bezpečí, sociální aktivity, právní ochrana atd.

 
zpět
 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100