dokumenty pro žadatele...
 
  Žádost o poskytování sociální služby
  Lékařský posudek (nutný pouze pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu)
   
  soubor informací o poskytované sociální službě - domov pro osoby se zdravotním postižením (verze s obrázky)
  soubor informací o poskytované sociální službě - domov pro osoby se zdravotním postižením (zjednodušený text)
  soubor informací o poskytované sociální službě - odlehčovací služba (verze s obrázky)
  soubor informací o poskytované sociální službě - odlehčovací služba (zjednodušený text)
  soubor informací o poskytované sociální službě - podpora samostatného bydlení (zjednodušený text)
  sazebník úhrad za poskytovné služby - domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba
  sazebník úhrad za poskytovné služby - podpora samostatného bydlení

  další dokumenty...
 
  Základní prohlášení Domova Svatý Jan
  Místní a časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb
  Místní a časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb (zjednodušený text + obrázky)
  informační leták - služba domov pro osoby se zdravotním postižením
  informační leták - odlehčovací služby
  informační leták - služba podpora samostatného bydlení

  dokumenty týkající se ochrany oznamovatelů dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu
 
  Prohlášení o ochraně oznamovatelů
  Zákon o ochraně oznamovatelů 171_2023 Sb.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019_1937
  Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019_1937

  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2023
  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2022
  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2021
  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2020
  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2019
  Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2018
 

Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2017

 

Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2016

 

Výroční zpráva Domova Svatý Jan, p. s. s. o poskytování informací za rok 2015

   
 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100