Domov Svatý Jan
 
 

Domov Svatý Jan je poskytovatelem sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým  uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.

 
 

Služby jsou určeny dospělým osobám s mentálním postižením a dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 
  Domov Svatý Jan poskytuje tyto sociální služby:
 
    domov pro osoby se zdravotním postižením

  registr poskytovatelů   

    odlehčovací služby
    podpora samostatného bydlení
 
 

 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100

 

 

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem.