údaje o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
 
  adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě - tj. listinných podání a současně doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
  Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
  Svatý Jan 40
  Krásná Hora nad Vltavou
  26256

  úřední hodiny podatelny:
  pondělí až pátek: 7:30 - 14:30

 

elektronická adresa podatelny pro elektronická podání e-mailem:

  domov@domovsvatyjan.cz

  identifikátor datové schránky pro elektronická podání prostřednictvím informačního systému datových schránek:
  v9vkjd2

  přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:
  statické textové dokumenty a statické kombinované textové  a obrazové dokumenty:
  PDF/A
  statické obrazové dokumenty:
  PNG, TIF/TIFF, JPEG
  dynamické obrazové dokumenty:
  MPEG-2, MPEG-1, GIF
  zvukové dokumenty:
  MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM
  databáze:
  XML

  přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
  přípustné technické nosiče:
  DVD disk, flash disk, CD
  podmínky použití:
  každé podání je třeba umístit na samostatný nosič
  nosič nemá jiný obsah než podání, případně související řádně označené přílohy
  doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby

 

Pokud je doručený dokument v analogové podobě neúplný nebo nečitelný, je-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel vyrozuměn o vadě a stanoven další postup pro její odstranění. Není-li možné vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává, stejně jako v případě, že není možné odesílatele a jeho kontaktní údaje určit.

 
   
 

Pokud je doručený dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo chybný formát, nebo není uložen na určeném technickém nosiči dat (viz přípustné technické nosiče), postupujeme obdobně jako při závadách dokumentů v analogové podobě.

 
   
 

Maximální přípustná velikost datové zprávy: 20 MB, e-mail: 35 MB.

 
 

 

DOMOV SVATÝ JAN

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Svatý Jan 40

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

tel.: 318 862 389

 

IČO: 42727235

právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

bankovní spojení: Komerční banka 12538211/0100