Ubytování nabízíme ve třech budovách. V hlavní bodově jsou převážně uživatelé s vyšší mírou potřebné podpory, ve zbylých dvou budovách žijí uživatelé vyžadující střední a nižší míru podpory.


Hlavní budova je dvoupodlažní, v přízemí se nachází jídelna a kuchyně. V prvním a druhém patře je celkem 14 pokojů (jedno až třílůžkových), společenské místnosti, terasa, kuchyňka, koupelny a sociální zařízení. V půdním prostoru je uživatelům k dispozici místnost pro rehabilitaci - tělocvična a zážitková místnost inspirovaná konceptem snoezelen. Na tuto budovu stavebně navazují dílny pro ergoterapii, keramiku a tkalcovská dílna. Přístup do všech částí budovy i interiér je bezbariérový.


Jihovýchodní křídlo je nejnovější část Domova. Nabízí celkem pět pokojů  (jedno až dvoulůžkových), koupelnu, sociální zařízení, prostornou společenskou místnost a kuchyňku. S hlavní budovou je spojena proskleným a zastřešeným koridorem.


Bydlení s podporou se nachází v objektu, který stojí mimo hlavní budovu. V přízemí jsou kanceláře ředitelky, ekonomky a sociální pracovnice, dále je zde jeden pokoj pro uživatele. V prvním patře jsou pokoje pro uživatele (jedno až dvoulůžkové) s vlastním sociálním zařízením a společnou kuchyní.


Již několik let v Domově fungují cvičné domácnosti. Uživatelé zde žijí v malých skupinách a postupně dle svých možností trénují nejrůznější dovednosti k samostatnějšímu způsobu života.