běžný život v Domově

Naší snahou je, aby se každodenní život uživatelů v Domově co nejvíce podobal běžnému životu ostatních lidí, kteří žijí v našem okolí.


Běžný den uživatele v Domově je tvořen normálními aktivitami, které patří k obyčejnému životu. Uživatel se dle svých možností stará o sebe samotného, své osobní věci a svou domácnost. Podpora je plně individuální - od slovní nápovědy, vedení gestem, názorné ukázky postupu až po částečnou fyzickou nebo úplnou fyzickou asistenci. Stejně tak je tomu v dalších oblastech života jako je naplnění volného času, vhodné zaměstnání, kontakt s okolím, obstarávání finančních a úředních záležitostí.


Nabídka aktivit pro uživatele v Domově je velmi pestrá. Zahrnuje trénink dovedností péče o sebe samotného, domácnost, své okolí, nabídku vhodné práce - zaměstnání, nabídku vyplnění volného času.


Máme dlouholeté zkušenosti s aktivitami jako je alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, snoezelen, pracovní terapie (provozujeme dílny pro různé pracovní aktivity, tkaní, keramiku...), muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, využívání počítačů a internetu, pohybové a rehabilitační aktivity. Společně se staráme o naší zahradu, jezdíme na nejrůznější výlety, účastníme se dovolených, pořádáme vlastní akce.